Документи банку

Установчі документи банка:

Розкриття інформації – Звіти емітента:
Річна інформація емітента цінних паперів

Інформація про збори акціонерів

Особлива інформація емітента цінних паперів:

Зміна складу посадових осіб(23.12.2019)

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси АКБ “НОВИЙ” :

Звіт про виплати та надходження АКБ «НОВИЙ» (квартальна звітність):

Звіт Ревізійної Комісії АКБ «НОВИЙ»

Перелік афілійованих осіб

Акціонери банку:

Структура власності АКБ “Новий”

Інформація про Звіт(и) управителя іпотечним покриттям не розміщується, АКБ «НОВИЙ» не є емітентом іпотечних облігацій.

Інформація про Проспект(и) емісії цінних паперів не розміщується, АКБ «НОВИЙ» не є емітентом іпотечних сертифікатів.