Анульовано ліцензію на здійснення брокерської діяльності ПАТ АКБ «Новий»

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №722 від 28.09.2017 року було анульовано ліцензія серії АЕ №294555 на здійснення брокерської діяльності ПАТ АКБ «Новий», відповідно до вимог підпункту 2 пункту 1 розділу V Порядку зупинення дії анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за №862/23394.

Ліцензія